dissabte, 7 de setembre de 2013

Allotjament de tropes a Lloret (1719-1721)Aquest article va aparèixer a la pàgina 20 del número 94 de “Lloret Informació. Butlletí d’Informació ciutadana”, de l’Ajuntament de Lloret de Mar (novembre de 2012), a la secció “El racó de l’Arxiu”. Em permeto de transcriure’l al meu blog.


Amb motiu del passat 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, que com tots sabem commemora la caiguda de Barcelona l’any 1714 i que significà la fi de la Guerra de Successió, volem mostrar un document que fou generat per la nostra corporació municipal l’any 1723, i que és una conseqüència d’aquell conflicte bèl·lic.

Des de la fi de la Guerra de Successió una colla de guerrillers havien lluitat a Catalunya contra els borbònics. Aquesta activitat s’incrementà molt més entre el 1719 i 1720, en el marc de la guerra entre Espanya i la Quàdruple Aliança (França, Àustria, Holanda i Gran Bretanya), posant-se els sollevats catalans al costat dels aliats. En aquest context, l’administració borbònica repartí desenes de milers de soldats per totes les poblacions de Catalunya amb l’objectiu de reprimir els rebels. Les despeses d’allotjament d’aquestes tropes anirien a càrrec dels habitants del país.

El document (redactat en castellà, datat el 7 de juny de 1723 i signat pels regidors Marià Gibernau, Joan Pere Macià i Bonaventura Miquel) és una relació de les tropes de l’exèrcit espanyol que es van allotjar a Lloret des del 15 de desembre de 1719 fins a final de desembre de 1720, tot consignant les despeses que comportà al comú de la nostra vila l’allotjament de cadascun d’aquests contingents.

El document, per exemple, ens informa de l’allotjament de Julio Balati, alferes del regiment de Sevilla, amb 12 granaders i un sergent, que s’aquarteraren a Lloret des del 4 al 17 d’agost de 1720, i que en aquests dies van percebre 19 quintars de llenya, 8 unces d’oli i una espelma. Els contingents de tropes als quals fa referència el document es van allotjar a Lloret des del 4 d’agost de 1720 fins al darrer dia de març de 1721.
Com a curiositat hi trobem també una sèrie de topònims de Lloret i rodalies: “la Buadella, Fanals, la torre de la villa, Suro Gros, Canyellas, Cala Morisca, Llorell, las Alsinas”.Fons: Ajuntament de Lloret de Mar. Sèrie: Gestió comptable. S.T.: 37.17.18 Descripció: Relació de despesa originada per estada i manteniment de tropa. Data: 1723.